“Leren om te doen en doen om te leren”

Dat geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Wanneer het doen en het leren niet gemakkelijk is omdat je niet durft, omdat je (tijdelijk) niet kunt of omdat je chaos voelt waardoor je het gewoon niet weet dan biedt Invizo passende begeleiding .

stepping_stones

Invizo biedt professionele (individuele) begeleiding en video hometraining. Afhankelijk van de behoefte wordt altijd in overleg met de cliënt de best passende methodiek gekozen.

Invizo werkt methodisch, planmatig en procesmatig.

emmyIk ben Emmy Zwarts, oprichtster van Invizo. Invizo gaat samen met jou onderzoeken, ervaren en dát doen wat jou alleen niet lukt.

Invizo is ontstaan vanuit mijn persoonlijke groei. Vanuit deze groei ben ik in staat om mensen te helpen een weg te vinden en om gezamenlijk doelen te behalen.

Voel je vrij om contact  op te nemen en te kijken wat Invizo voor jou kan betekenen.