Het leven is het waard om geleefd te worden en het leven kent vele uitdagingen

Invizo biedt individuele begeleiding en video hometraining aan cliënten. De doelgroep van Invizo is divers. Deze loopt uiteen van ouders die ondersteund willen worden met opvoedingsondersteuning tot individuele begeleiding van (jong)volwassenen met als doel het leven op de rit te krijgen. Invizo werkt als jeugd- en gezinsprofessional met verschillende methodieken en begeleidingsvormen. Op basis van de hulpvraag en de daarvan afgeleide interventies en concrete en haalbare doelen wordt bepaald welke methodiek en/of begeleidingsvorm best passend is. Het vervolgproces wordt geregistreerd en geëvalueerd.

Algemene exclusiecriteria

Cliënten die Invizo niet kan begeleiden zijn cliënten waar sprake is van:

  • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
  • het aanreiken of toedienen van medicatie;
  • geriatrische problematiek;
  • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • wegloopgedrag;
  • actuele harddrugs- en/of alcoholverslaving;
  • florerende psychoses.

Medewerkers van Invizo hebben geen rol in het medicatieproces van cliënten. Zij reiken geen medicatie aan en/of dienen geen medicatie toe. De situatie van bezoekers kan gedurende de tijd dat zij de dagbesteding bezoeken veranderen. Wanneer een cliënt op basis van bovenstaande exclusiecriteria uitgesloten moet worden van begeleiding, zal samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger gezocht worden naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.

kompas